32 kế sách kinh doanh


Trong kinh doanh, đối với các doanh nghiệp nhỏ, người mới làm ăn, khi phát hiện thấy những cơ hội kinh doanh đích thực nhưng lực còn yếu, thế còn non thì cần phải biết chia sẻ bớt cơ hội, liên doanh liên kết với những người có tiềm lực hơn mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tạo dựng thành công bước đầu để phát triển mở rộng kinh doanh trong tương lai.
Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứug xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được thành quả chắc chắn và thường nhanh chóng hơn.

Download ebook 32 kế sách kinh doanh

 1. Be bờ tát cá
 2. Bí mật nỏ thần
 3. Biến khách thành chủ
 4. Biến không thành có
 5. Bỏ mận giữ đào
 6. Chỉ dâu trách hòe
 7. Điệu hổ li sơn
 8. Đổi áo ăn tiệc
 9. Đổi gạch lấy ngọc
 10. Động cỏ đánh rắn
 11. Giả ngây giả ngô
 12. Giấu trời qua biển
 13. Giương đông kích tây
 14. Hoa nở trên cây
 15. Kê cân kế
 16. Không thành kế
 17. Lấy nhàn thắng mệt
 18. Một tên hai đích
 19. Muốn bắt nên thả
 20. Mượn đá vá trời
 21. Mượn gió bẻ măng
 22. Mượn xác hoàn hồn
 23. Ngầm vượt tiểu lộ
 24. Rút củi đáy nồi
 25. Thắng giặc phải bắt tướng
 26. Thay xà đổi cột
 27. Thuận tay dắt bò
 28. Thuật cái nêm
 29. Ươm trồng cảm xúc
 30. Ve sầu thoát xác
 31. Vịt phải biết bơi
 32. Xa thương gần trường

Dowwnload full ebook 32 kế sách kinh doanh

Download Ebook

Server: Google Drive

214 KB .rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét